-

+420-731-583-081

542 25, Luční 122, Janské Lázně, Česká Republika

Menu

Opatření proti COVID-19

Vážení hosté,

dle nařízení vlády musí každá osoba v rámci rezervace splňovat stávající platná nařízení a prokázat bezinfekčnost na covid-19 po příjezdu k nám do hotelu.

U dospělých osob lze prokazovat bezinfekčnost pouze certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. 

 

U dítěte od 12 do 18 let platí buď výše popsané nebo potvrzení, že absolovovalo RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 72 hodin.

Dítě do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.

Děkuji mnohokrát
Tomáš Janata

https://covid.gov.cz/situace/obchody-sluzby/ubytovani

-----------------------------------

Dear guests,

According to government regulations, each person within the reservation must comply with the current regulations and prove their infectivity on covid-19 upon their arrival at our hotel.

For adults, infectivity can only be proven by a certificate of vaccination or a Medical certificate on suffering covid-19 disease in the past not older than 180 days.

For a child from 12 to 18 years of age, either the above or confirmation that he has passed the RTS PCR test for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result not older than 72 hours.

This does not apply to children under 12 years of age.

Thank you very much
Tomas Janata

-----------------------------------

https://covid.gov.cz/en/situations/shops-and-services/accommodation

 

Naposledy změněnostředa, 29 prosinec 2021 11:50
Facebook